Phariseau & Mattelin Advocatenkantoor
Algemene rechtspraktijk

Welkom bij Phariseau & Mattelin Advocaten

Algemene rechtspraktijk met kernspecialisaties in

Troeven van het kantoor

Het kantoor kan bogen op een ruime ervaring van meer dan 28 jaar in deze materies.

Het kantoor poogt zoveel als mogelijk praktijkgericht en efficiënt naar oplossingen te zoeken voor de juridische problemen waarmee zijn cliënteel wordt geconfronteerd, waarbij specifieke ervaring in de te behandelen materies, transparantie en een duidelijke communicatie met de cliënt voorop staan.